سیدمحمدرضا موسوی فرد's picture
سیدمحمّدرضا موسوی فرد
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
احتشام رشیدی's picture
احتشام رشیدی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
فائزه جهان's picture
فائزه جهان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
صالحی فارسانی's picture
علی صالحی فارسانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
باباجانیان's picture
بهمن باباجانیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
رازی's picture
فرشاد فائزی رازی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
هادی کارگر شریف آباد's picture
هادی کارگر شریف آباد
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
saghafi's picture
محمدحسین ثقفی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
سید جمال الدین دریا باری's picture
سید جمال الدین دریا باری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
بهرام یغمایی's picture
بهرام یغمایی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
هادی همتیان's picture
هادی همتیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

Pages

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس