دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

بخشنامه های پژوهشی

شماره بخشنامه تاریخ دریافت فایل
آدرس دهی مقالات 70/81248 1398/01/24 PDF icon nhwh_adrs_dhy_mqlt_98.pdf
مجلات فارسی دارای ضریب تأثیر PDF icon mjlt_frsy_dry_dryb_tthyr.pdf
ستاد اسکان نوروزی 1 PDF icon 4_5816627574217900095.pdf
سفر خارجی 73/38673, 70/59074 1393/2/24, 1394/8/13 PDF icon safar.pdf, PDF icon safar-new.pdf
شرکت اعضای هیئت علمی در دوره های آموزشی خارج از کشور 70/109358 1393/12/13 PDF icon shrkht_dr_dwrh_h_w_khrghhy_khrj_w_dkhl_jdyd.pdf
متمم بخشنامه فرصت مطالعاتی 73/288123 91/8/28 PDF icon forsat2.pdf
فرصت مطالعاتی 71/383426 87/11/8 PDF icon 2010-06-28_08.10.40_forsat.pdf
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی پژوهشی 81/456329 1391/12/22 PDF icon shywh_nmh_shrkht_dnshjwyn_dr_msbqt_lmy-pjwhshy.pdf
تفویض اختیار شرکت در مسابقات علمی و نمایشگاهها 81/386909 1392/11/21 PDF icon 179245_2.pdf
آیین نامه طرح های پژوهشی(جدید) 70/31304 94/05/19 PDF icon aeenname_tarhe_pazhoheshi-mirdade94-new.pdf
شرکت در دوره ها و کارگاههای خارج و داخل (جدید) 70/109358 93/12/13 PDF icon download.pdf
به روز رسانی فهرست نشریات بی اعتبار (خیلی مهم) 70/22598 94/4/8 PDF icon download.pdf
شیوه نامه انتشار کتب علمی در دانشگاه آزاد 87/54397 93/5/26 PDF icon download.pdf
بخشنامه نگارش پایان نامه های ارشد و دکترای تخصصی 70/14379 94/3/5 PDF icon download.pdf
انتشار کتاب در ابعاد بین المللی 87/151399 90/5/8 PDF icon download.pdf
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد 73/383436 87/11/8 PDF icon download.pdf, PDF icon download 2.pdf
آیین نامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی 73/229898 90/6/30 PDF icon download.pdf
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت داخلی 73/236063 89/6/17 PDF icon download.pdf
ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشور به صورت پوستر 73/97881 91/3/31 PDF icon download.pdf
شرکت اعضای هیات علمی در کارگاههای خارج از کشور 73/302817 89/7/27 PDF icon download.pdf

صفحه‌ها

 

 

لینکهای سریع :

 

 

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس