اطلاعیه وام بلند مدت

نسخه مناسب چاپ

اطلاعیه

احتراما با عنایت به نامه شماره 10410/130 مورخه 97/7/10در خصوص پرداخت وام شهریه بلندمدت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، به اطلاع می رساند آندسته از دانشجویانی که متقاضی وام مذکور را دارند تا تاریخ97/09/15نسبت به ثبت درخواست وام قرض الحسنه (کارمزد3%) در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به آدرس الکترونیکی swf.ir پروتال دانشجویی (فاز2) اقدام نمایند. شایان ذکر است درخواست وام بایستی تحت عنوان وام بانک مهرایران و براساس نزدیکترین شهر ، بانک و شعبه محل سکونت متقاضی و ضامن ثبت گردد.

مبلغ وام: مقطع کاردانی،کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی پیوسته 5،000،000 ریال

                                               مقطع کارشناسی ارشد 11،500،000 ریال

                                               مقطع دکتری ناپیوسته 25،000،000 ریال       

* آندسته از دانشجویانی که دارای شرایط زیر می باشند مشمول دریافت این وام نمی گردند.

  1. دانشجویانی که خارج از سنوات تحصیلی مجاز باشند
  2. دانشجویانی که دوترم و یا بیشتر از دو ترم مشروط شده باشند.
  3. به علت محدود بودن اعتبار تخصیص یافته، دانشجویانی که تا به حال از این وام استفاده نموده اند مشمول دریافت این وام نمی گردند.
  4. دانشجویان گروه پزشکی مشمول دریافت این وام نمی شوند.
  5. پرداخت بر اساس تاریخ درخواست در سایت فوق بوده و دانشجویانی که نزد صندوق رفاه پرونده داشته و تاکنون موفق به دریافت این وام نشده اند در اولویت می باشند.
  6. دانشجو و ضامن که دارای بدهی غیرجاری(سررسید گذشته،معوق،مشکوک الوصول) و یا چک برگشتی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و یا سیستم بانکی در هرمرحله از دریافت تسهیلات باشند مشمول دریافت این وام نمی گردند.
  7. ازآنجائیکه وام گیرنده و ضامن بایستی حضوری به بانک مراجعه نمایند لذا پرداخت این وام براساس قوانین ومقررات بانک مهر ایران صورت می پذیرد.

 

                                                                                                                                                                      روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

فارسی
Share