انتخاب واحد و شروع کلاس های رشته پرستاری و مامایی

نسخه مناسب چاپ

 

قابل توجه ورودی های جدید رشته پرستاری و مامایی

 

انتخاب واحد پذیرفته شدگان رشته های پرستاری و مامایی انجام شده و در پرتال آموزشی دانشجویان - برنامه هفتگی- قابل رویت می باشد.

شروع کلاس ها از روز یکشنبه 98/6/31 است.

فارسی
Share