تاریخ تشکیل کلاسهای عملی ترم ۱ -۴۰۰-۹۹

نسخه مناسب چاپ

شروع کلاسها از تاریخ 99/10/27 در روزها و ساعات مشخص شده در انتخاب واحد دانشجو خواهد بود.

بدیهی است هماهنگی های لازم با دانشجویان جهت نحوه برگزاری کلاسها در اولین جلسه حضور صورت خواهد گرفت. 

 لازم به ذکر است کلاسهای عملی بصورت فشرده و حداکثر در دو هفته برگزار خواهد شد. 

پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات دانشجویان در خصوص کلاس های عملی: 

دکتر فروغی :  09121317157

تعریف نشده