جدول زمانبندی برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان

نسخه مناسب چاپ

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری ساعت 9 ، 11 و 13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارسی
Share