دانشگاه آزاد اسلامی در افق 1404 دکتر خالصی دوست: رفع دغدغه اشتغال فارغ التحصیلان در دانشگاه آزاد اسلامی نهادینه شود

نسخه مناسب چاپ
 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان گفت: اگر امور پژوهشی که منجر به اشتغال فارغ التحصیلان می شود در دانشگاه آزاد اسلامی نهادینه شود بدون شک این دانشگاه انتخاب اول داوطلبان خواهد بود.

دکتر عبدالله خالصی دوست رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به تاکید دکتر طهرانچی مبنی بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی باید در سال 1404 انتخاب اول داوطلبان باشد، اشاره و تصریح کرد: این هدف بزرگی است که با توجه به پتانسیل های موجود در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی راه رسیدن به آن هموار خواهد بود.

وی با بیان اینکه تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید بصورت یکپارچه و هم افزا برای رسیدن به هدف مذکور برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح را داشته باشند، گفت: دو بعد آموزش و پژوهش برای رسیدن به این هدف بسیار تاثیر گذاراست. از این رو ارتقای کیفی آموزش و پژوهش در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه های با کیفیت انتخاب اول داوطلبان برای ورود به دانشگاه است، گفت: امروز در بحث آموزش دانشگاه ها به سمت رقابتی شدن پیش رفته اند و اگر دانشگاه آزاد اسلامی می خواهد در این رقابت پیروز باشد باید ارتقای کیفیت را در دستور کار خود قرار دهد.

دکتر خالصی دوست با بیان اینکه توجه به پژوهش یکی از ابعاد رسیدن به یک دانشگاه برتر است، گفت: این موضوع که خروجی پژوهشی یک دانشگاه بالا و با کیفیت باشد از اهمیت بالایی برخوردار است و در این راستا ارتقای کیفیت پژوهش در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: اگر امور پژوهشی که منجر به اشتغال فارغ التحصیلان می شود در دانشگاه آزاد اسلامی نهادینه شود این دانشگاه بی شک انتخاب اول داوطلبان خواهد بود.بر این اساس واحدهای دانشگاه در این مسیر حرکت خواهند کرد تا دغدغه اشتغال فارغ التحصیلان را رفع کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان با تاکید بر اینکه جذب هیات علمی توانمند مقدمه پژوهش است، گفت ستون انجام کار پژوهشی در پژوهشکده ها اعضای هیات علمی توانمند است. جذب اعضای هیات علمی توانمند از برنامه های واحد های استان است تا به این ترتیب پژوهش ارتقا یافته و داوطلبان این دانشگاه را به عنوان انتخاب اول خود در نظر داشته باشند.

دکتر خالصی دوست با بیان اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان مواردی از جمله توجه به امور رفاهی دانشجویان، جذب هیات علمی توانمند، توسعه اقتصاد دانش بنیان و ... در دستور کار بوده و برنامه ریزی برای تحقق آن انجام شده است، اظهار داشت: تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان با تلاش مداوم و جدیت کامل برای رسیدن به هدف دانشگاه که همانا تبدیل شدن به انتخاب اول داوطلبان در افق 1404 است، فعالیت می کنند.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی پژوهشکده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان، گفت: در حال حاضر چهار پژوهشکده در واحد سمنان، دو پژوهشکده در واحد گرمسار، سه پژوهشکده در واحد شاهرود و دو پژوهشکده در واحد دامغان در حال فعالیت هستند که اثرات مثبت آن در آینده مشخص خواهد شد.

فارسی
تگ: 
Share