در حکمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دبیر کمیته کیک‌بوکسینگ واکو استان سمنان شد.

نسخه مناسب چاپ

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به‌عنوان دبیر کمیته کیک‌بوکسینگ واکو استان سمنان منصوب شد.

 در حکمی از سوی رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان سمنان، رضا زیاری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به‌عنوان دبیر کمیته کیک‌بوکسینگ واکو استان سمنان منصوب شد.

در حکم محمد بهرامی با توجه به توان، تجربه، تخصص و پشتکار رضا زیاری در حوزه ورزش، ابراز امیدواری شده است در پیشبرد اهداف عالی نظام در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی موفق و مؤید باشد.

زیاری عضو هیئت علمی گروه اقتصاد واحد سمنان و پیش از این تصدی معاونت‌های اداری و مالی و برنامه‌ریزی و امور اقتصاد دانش‌بنیان این واحد دانشگاهی را بر عهده داشته است.

فارسی
تگ: 
Share