رئیس جدید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان معرفی شد

نسخه مناسب چاپ

رئیس جدید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در حکمی از سوی رئیس این واحد دانشگاهی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی واحد سمنان، در حکمی از سوی عبدالله خالصی‌دوست رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، محمد فروغی جباری به‌ عنوان رئیس جدید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان معرفی شد.

فروغی سابقه ریاست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های این واحد دانشگاهی را در کارنامه دارد و با حکم صادره جایگزین علیرضا ارغوان در  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان شد.

فروغی عضو هیأت علمی گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان است.

فارسی
تگ: