ساعت کار حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

نسخه مناسب چاپ

ساعت کاری حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، از روز یکشنبه مورخ 99/05/12 تا اطلاع ثانوی از ساعت 8 الی 12:30 می باشد، لذا دانشجویان محترم درخصوص مسائل پژوهشی خود به صورت تماس تلفنی یا حضوری، ساعت فوق را در نظر داشته باشند

فارسی