معرفی راههای ارتباط با پشتیبانان امتحانات مجازی و پرتال دانشجویی.

نسخه مناسب چاپ

با توجه به برگزاری امتحانات بصورت غیر حضوری(مجازی) و به منظور پیگیری مسائل و مشکلات فنی امتحانات  مجازی دانشجویان عزیز در ذیل راههای ارتباط با کارکنان محترم حوزه فناوری و اطلاعات در امر پشتیبان امتحانات  مجازی و پرتال دانشجویی  اعلام میگردد:

تماس با تلفن های همراه حتی الامکان از طریق فضای مجازی و یا پیامک صورت پذیرد.  
ساعات پاسخگویی: در بازه امتحانات
 
1- آقای مهندس شاهورانی سایت دانشکده فنی و مهندسی 
تلفن داخلی  3377 
تلفن همراه  09127319474 
2- آقای مهندس ذوالفقاری سایت دانشکده علوم انسانی
تلفن داخلی  3349
تلفن همراه  09192312495
3- آقای مهندس علیان نژادی مسئول فناوری اطلاعات   
تلفن داخلی  3233 
تلفن همراه  09124319912 
4- آقای مهندس ضمیری مدیر فناوری اطلاعات
تلفن داخلی   3232
تلفن مستقیم  02333654051   
تلفن همراه   09125317874
فارسی