دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

ارتباط حراست

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

ارتباط با دفتر حراست علاوه بر مراجعه حضوری از روشهای ذیل نیز امکان پذیر می باشد.

این دفتر هر گونه اخبار ، انتقاد ، پیشنهاد ، شکایت ، گزارش موارد خاص و غیره را دریافت و عنداللزوم پیگیری خواهد نمود

  1. پست الکترونیک به آدرس           h-semnan35@yahoo.com
  2. تلفن تماس 33654035 و 33654240
  3. شماره پیامک 30002222001243
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس