دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اسناد مزایده واگذاری چاپ و تکثیر و خدمات کامپیوتری دانشجویی به بخش خصوصی به صورت اجاره (تمدید شد)

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

اسناد مزایده واگذاری چاپ و تکثیر و خدمات کامپیوتری دانشجویی به بخش خصوصی به صورت اجاره

تاریخ : 
1394/08/30

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس