دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اسناد و شرایط مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس دانشگاه (تمدید شد)

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد طبخ و توزیع غذای دانشجویان، اساتید و مهمانان خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می­توانند با در دست داشتن فیش واریزی بمبلغ 100.000 ریال به شماره حساب 0105696821000 کد شناسه 108 بانک ملی جهت دریافت و تکمیل اسناد مناقصه به دفتر معاون اداری و مالی دانشگاه مراجعه نمایند.

تاریخ : 
1394/08/30

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس