دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

بازدیدهای علمی

شما اینجا هستید

 

مدیر پژوهش

بخشنامه هاي پژوهش

تشويق مقالات

امور سفرهای علمی

بازدیدهای علمی

سخنرانی علمی وکارگاه پژوهشی

تیم های تحقیقاتی

ارزیابی مقالات علمی در مجلات :

دفتر طرحهای پژوهشی :

امور انتشارات کتب علمی :

امور انتشارات مجلات علمی :

 

نسخه مناسب چاپ
 
بازديدهاي علمي مسافرتي است كه براساس ســـــــرفصل دروس موسسات آموزش عالي كشور جهت ارتقاء علمي دانشجويان در نظر گرفته شده

است. بازديدهاي علمي دانشجويان در داخل و يا خارج از شهر محل تحصيل مي باشد.

 

مراحل درخواست بازديد علمي :

                                     1-  دانلود و تكميل فرم درخواست

                                     2-  اقدام و تاييد هر قسمت از فرم بازديد به ترتيب درج شده در فرم

 

نكــــــــــــات مهـــــــــــــــــــــم :

                                      1-   در صورت مختلط بودن بازديد، تاييد معاون فرهنگي الزامي است.

                                      2-   در بازديدهاي طولاني مدت، تاييد معاون آموزشي الزامي است.

                                      3-  در صورت انصراف از بازديد، حداقل 48 ساعت قبل بايد موضوع به رياست محتـــــــرم دانشگاه و امور نقليه ، كتباً اعلام گردد.

 

نحوه اقدام براي دريافت علي الحساب در بازديدهاي طولاني مدت :

 درخواست استــــــاد درس ----> تاييــــــد مديــــــــــــــــر گـــــــــــــــــــــــــــروه  ----> تاييد مدير پژوهشي دانشكده ---> تاييد رياست دانشكده

 

در خواست دريافت علي الحساب بايد :

                                      1 -  ميزان تقاضا بيشتر از سقف علي الحساب نباشد.

                                      2 -  تعداد دانشجويان بصورت دقيق قيد شده باشد.

                                      3 -  درخواست بايد داراي تاييد مدير گروه و مدير پژوهشي دانشكده رسيده باشد.

 

نحوه اقدام جهت تسويه حساب :

                                       1 -  دانلود و تكميل 

                                       2 -  اقدام و تاييد هر قسمت از فرم بازديد به ترتيب درج شده در فرم 

                                       3 -  پيوست ليست فاكتورها به همراه اصل فاكتور به فرم درخواست تسويه حساب

 

نكـــــــــات مهــــــــــــــــــــــــم :

                                        1 -  فاكتور بايد بدون خط خوردگي و مخصوص همان شهرهاي اقامت در طول سفر باشد.

                                        2 -  از ارسال فاكتور هاي مازاد خودداري شود
.

 

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس