دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

تیمهای تحقیقاتی

شما اینجا هستید

 

مدیر پژوهش

بخشنامه هاي پژوهش

تشويق مقالات

امور سفرهای علمی

بازدیدهای علمی

سخنرانی علمی وکارگاه پژوهشی

تیم های تحقیقاتی

ارزیابی مقالات علمی در مجلات :

دفتر طرحهای پژوهشی :

امور انتشارات کتب علمی :

امور انتشارات مجلات علمی :

 

نسخه مناسب چاپ
ليست تيم هاي تحقيقاتي شزكت كننده در مسابقات علمي برگزار شده در سطح ملي و بين المللي
مسابقات ملی دانشجویی دیوار خاک مسلح
اردیبهشت 1394
عنوان فعاليت:  دیوار خاک مسلح   
مقام كسب شده: مقام سوم در سطح كشور
سرپرست تيم: آقاي دكتر مهدی جلیلی
اعضاء تيم: 
 
مسابقات ملی ربوکاپ 
مهر 1392
عنوان فعاليت:  ربات پرنده
مقام كسب شده: مقام دوم در سطح كشور
سرپرست تيم: آقاي دکتر علیرضا ارغوان
اعضاء تيم:
 
 
 

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس