دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

خرید دستگاه بارگذاری استاتیکی و دینامیکی مدل فیزیکی شالوده¬ها

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد جهت تجهیز آزمایشگاه گروه مهندسی عمران- ژتوتکنیک لرزه­ای، یک دستگاه بارگذاری استاتیکی و دینامیکی مدل فیزیکی شالوده­ها را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. مشخصات بخش­های مختلف این دستگاه در جدول ذیل ارائه شده است. لذا فروشندگان می­توانند حداکثر تا تاریخ 15/2/95 قیمت پیشنهادی خود را در یک پاکت لاک و مهر شده به واحد تدارکات دانشگاه تحویل نمایند. ضمنا دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

تاریخ : 
95/02/15

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس