دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

درخواست چاپ کتاب

شما اینجا هستید

 

مدیر پژوهش

بخشنامه هاي پژوهش

تشويق مقالات

امور سفرهای علمی

بازدیدهای علمی

سخنرانی علمی وکارگاه پژوهشی

تیم های تحقیقاتی

ارزیابی مقالات علمی در مجلات :

دفتر طرحهای پژوهشی :

امور انتشارات کتب علمی :

امور انتشارات مجلات علمی :

 

نسخه مناسب چاپ
 
درخواست چاپ كتاب
..
مدارك و مراحل لازم جهت درخواست چاپ كتاب
- دانلود و تكميل فرمهای پیوست یک و پیوست دو
- راهنمای نگارش کتاب (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان        دانلود راهنما )  
- جهت كتب تاليفي:  
ارائه دو نسخه از كتاب تاليفي  
- جهت كتب ترجمه اي:  
ارائه دو نسخه از كتاب پيشنهادي به همراه دو نسخه از اصل كتاب
 
- در مورد كتب درسي:  
ارائه سرفصل كتاب به همراه تاييد مدير گروه مربوطه نيز ضروري است.
 
   
مدارك لازم جهت تشويق كتاب چاپ شده  
- ارائه درخواست  
- ارائه يك نسخه از كتاب چاپ شده با نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان  
   
شرايط تشويق كتاب  
ماده 2: موارد شمول آيين نامه  
 - هر كتاب بايد بر اساس بخشنامه شماره 87/54397 مورخ 93/5/26 بــــه چــاپ  و مورد تشويق قرار گيرد.  
 - فقط كتابهايي (تاليف، ترجمه و ساير) مورد تشويق قرار ميگيرند كــــــه بـــه نـــــــام  
   دانشگاه آ‍ زاد اسلامي، واحد سمنان
 
 منتشر شده باشند.  
 - كليه پديدآورندگان بايد خود را معرفي نموده باشند.  
تبصره: پديدآورندگاني كه دانشگاه را همراه با ديگر موسسات علمي به عنوان يكي از  
          محلهاي خدمت خود ذكر كنند شامل تشويق نخواهند شد.  
فرم هاي ارزشيابي كتاب  
 

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس