دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

سخنرانی علمی

شما اینجا هستید

 

مدیر پژوهش

بخشنامه هاي پژوهش

تشويق مقالات

امور سفرهای علمی

بازدیدهای علمی

سخنرانی علمی وکارگاه پژوهشی

تیم های تحقیقاتی

ارزیابی مقالات علمی در مجلات :

دفتر طرحهای پژوهشی :

امور انتشارات کتب علمی :

امور انتشارات مجلات علمی :

 

نسخه مناسب چاپ

SMTP -> ERROR: Failed to connect to server: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. (10060)

مراحل درخواست و تصويب سخنراني علمي 


1- تكميل فرم درخواست برگزاري سخنراني علمي- پژوهشي

2- تاييد مديرگروه و تعيين اعضاء هيئت علمي ناظر بر سخنراني

3- ارائه درخواست تاييد شده به مدير پژوهش جهت طرح در شوراي پژوهشي

4- تاييد شوراي پژوهشي و معاونت پژوهشي

5- تعيين سالن و تاريخ برگزاري سخنراني و هماهنگی با كارشناس پژوهش

6- ارائه سخنراني

7- ارائه صورتجلسه برگزاري سخنراني علمي و فايل سخنراني به كارشناس پژوهش

8- تاييد مدير و معاون پژوهش


دانلود فرم درخواست برگزاري سخنراني علمي

دانلود صورتجلسه برگزاري سخنراني علمي

دانلود فرم ارزیابی سخنرانی

ابلاغیه ناظر

دانلود فرم درخواست برگزاري کارگاه پژوهشی

 

 

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس