دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

سخن بزرگان

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

سقراط : خودت باش،خودت را باش، خودت را بشناس، خودت را بهتر کن.

 

امام هادی(ع): افسوس کوتاهی کارهای گذشته  را با تلاش در آینده جبران کنید.

 

امام علی(ع):سبک باشید – تا پرواز کنید.

 

ماهاتما گاندی:

                 تغییری که در دیگران آرزو داریم،ببینیم ابتدا در خود ایجاد

                 کنیم.

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس