دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

فرمها و بخشنامه های مرکز رشد دکتر حسابی

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

1 فرم پذیرش و استقرار هسته ها و واحدهای فناور مراکز رشد Doc
2 نمونه فایل ارائه طرح PPT
3    
4    
5    
6    

                                                                                

1 شیوه نامه پذیرش و استقرار هسته ها و واحدهای فناور مراکز رشد PDF
2    
3    
4    
5    

                                                                                

Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس