دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

فرم های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ Share

تب اصلی فرم ها

عنوان توضیحات دانلود
فرم دفاع از رساله دکترا

تاریخ بازنگری 98/10/23

PDF icon df_z_rslh_dkhtr.pdf
فرم پیش دفاع از رساله دکترا

تاریخ بازنگری 98/10/23

PDF icon pysh_df_z_rslh_dkhtr.pdf
صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکترا

بارگذاری 98/06/25

PDF icon swrtjlsh_pysh_df_rslh_dkhtry_tkhssy.pdf
مقالات قابل قبول برای دانشجویان دکترا

بارگذاری 1398/03/29

PDF icon presentation1.pdf
آئین نامه آموزشی پژوهشی مقطع دکتری تخصصی ph.D
فرم مشخصات کد اخلاق

(قابل توجه دانشجویان گروه روانشناسی و پزشکی) بارگذاری 1398/02/02

فایل frm_mshkhst_trhnmh.docx
فرم درخواست کد اخلاق

(قابل توجه دانشجویان گروه روانشناسی و پزشکی) بارگذاری 1398/02/02

PDF icon mdrkh_mwrd_nyz_jht_trh_dr_khmyth_khlq_-_gyr_pzshkhy.pdf
نحوه ی آدرس دهی مقالات

بازنگری 1398/01/24

PDF icon nhwh_adrs_dhy_mqlt_98.pdf
فرم درخواست پرداخت حق الزحمه راهنما، مشاوره پایان نامه دکترای تخصصی

تاریخ ویرایش 1397/11/30

PDF icon frm_prdkht_hq_lzhmh_rslh_dkhtry.pdf
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره دکترا

تاریخ بارگذاری 97/10/25

PDF icon frm_gzrsh_pyshrft_thsyly_dnshjwyn_dwrh_dkhtry.pdf

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس