دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

فرم های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ Share

تب اصلی فرم ها

عنوان توضیحات دانلود
فرم تعهد تشویق مقاله

بارگذاری 98/06/09

Microsoft Office document icon frm_thd_tshwyq_mqlh.doc
چک لیست درخواست تشویق مقاله

بارگذاری 98/06/09

فایل chkh_lyst_drkhwst_tshwyq_mqlh.docx
فایل سطح بندی استادان علوم انسانی و هنر

بارگذاری ۹۸/۴/۱۵

فایل fyl_sly_jht_tkhmyl.xlsx
فرم استخدام هیأت اجرایی جذب

بارگذاری 1398/02/02

Microsoft Office document icon biographystkhdm_dnshgh_smnn.doc
فرم شماره 1 هیأت اجرایی جذب

بارگذاری 1398/02/02

Microsoft Office document icon frm_shmrh_1.doc
فرم درخواست پرداخت حق الزحمه راهنما، مشاور پایان نامه های دکترای تخصصی

تاریخ باز بینی 1397/11/30

PDF icon frm_prdkht_hq_lzhmh_rslh_dkhtry.pdf
فرم درخواست ترفیع سالانه استادان

تاریخ بارگذاری 1397/7/28

PDF icon frm_trfy_-_wrjn_97.pdf
ارسال مستندات ثبت مقاله در مجله یا همایش

بارگذاری 1397/7/7

فایل fyl_khsl_thbt_mqlh_dr_mjlt_w_khnfrns_h.xlsx
درخواست مجوز همکاری درامور پایان نامه فایل request_code.docx
فرم رزومه

(شماره 2)

فایل form_cv_2.docx

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس