دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

فرم ها و بخشنامه های طرح پژوهشی

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ
فرم ها و دستورالعمل هاي موردنيازجهت طرح هاي پژوهشي
 
forudaa-paper-iconفـــــــــــــرم صفر طــرح پژوهشي                                   ( دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــت word)
forudaa-paper-iconجدول رويكردها و تعهدات مجــــري                                 دانلــــــــــــــــود فرمــــــــــــــــت pdf)
forudaa-paper-iconفـــــــــــــرمت ارائه گـزارش نهايي                                 ( دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــــــت pdf)
 
فرم سخرانی مربوط به نتایج طرح های پژوهشی           ( دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــت word)forudaa-paper-icon
 دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی ( دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــت PDF)forudaa-paper-icon
 بخشنامه دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی   ( دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــت PDF)forudaa-paper-icon

 
forudaa-paper-icon

فرم پیشنهاد برنامه تحقیقاتی اعضای هیئت علمی برنامه 5 ساله         (  دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــت    word  )

 

آخرين ضوابط وآيين نامه هاي طرح هاي پژوهشي

 

forudaa-paper-iconآئين نامه اعطاي اختيارات به واحد ها و مناطق دانشگاهي جهت استفاده از بودجه طرحهاي پژوهشي مستقل دانشگاه ازاد اسلامي

 

 

 

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس