دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مناقصه خرید تجهیزات دوربین مداربسته

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات دوربین مداربسته به شرح ذیل که شامل بار گیری ، حمل وتخلیه در انبار مجتمع دانشگاه میباشد از طریق مناقصه اقدام نماید لذا کلیه فروشندگان محترم می توانند قیمت پیشنهادی خود را با توجه به اسناد مناقصه پیوست و با در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی ارائه و تا تاریخ 26/11/92 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند.

تاریخ : 
1392/09/06

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس