دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

نکات حفاظتی قبل از ترک محل کار در تعطیلات

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

 

بخش سوم نکات حفاظتی قبل از ترک محل کار در تعطیلات:

 

  1. از خاموش بودن کامپیوتر و وسایل جانبی آن اطمینان حاصل نمایید و سایر وسایل برقی را خاموش و ترجیحا از پریز برق جدا نمایید .
  2. پرده اتاق محل کار خود را کشیده بطوری که تمام پنجره را فرا گیرد . و لامپهای روشنایی اتاق را خاموش و درب اتاق خود را قفل فرمایید .
  3. اسناد و مدارک مهم را در محل مناسب و امن قرار دهید .
  4. وسایل شخصی خود را از قبیل پول ، چک و ... را از محل کار خود خارج نمایید .
  5. با توجه به تعطیلات نوروزی در صورت ضرورت حضور در محل کار در این ایام ضمن هماهنگی با معاونت مربوطه این دفتر را مطلع فرمایید .
  6. بنا به ضرورتهای تشخیصی از ناحیه شما و یا صلاحدید کلید محل کار خود را تحویل مسئول حفاظت فیزیکی نمایید تا در مواقع ضروری اقدام لازم با هماهنگی شما صورت پذیرد .

 

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس