دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

کارشناس حقوقی

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ
    كاوه آزادبخش
   كارشناس ارشد حقوق
   33654020-023          

   Kavehazadbakhsh@gmail.com

 
   اهم وظایف دفتر حقوقی دانشگاه

به منظور انجام سریع ، دقیق و قانونی فعالیّت های واحد ، انجام مناقصات ، مزایده ها و پیمانکاری ها در سال 1385 ، دفتر حقوقی در واحد تأسیس و یک نفر نیروی متخصص نیز برای انجام امور این دفتر استخدام شد و انجام امور زیر را به عهده گرفته است:

- انجام کلیة امور مربوط به دانشگاه در دادگاه ها و انجام امور مربوط به پیگیری های قضایی به نمایندگی از طرف دانشگاه و تنظیم لوایح دفاعی و اظهار نامه ها ، دادخواست ها و شکوائیه ها.
- شرکت در جلسات دادگاهها در ارتباط با پرونده های حقوقی و کیفری مطروحه و هیأت های تشخیص و حل اختلاف از وزارت کار در صورت لزوم
- شرکت در کمیسیون های مادة 100 شهرداری در جهت دفاع از حقوق دانشگاه
- انجام مشاوره حقوقی در کلیة مسائل حقوقی در جهت کمک به مسئولین واحد
- تنظیم انواع پیش نویس قرار دادها مربوط به معاملات عمده و ارسال آن به دفتر حقوقی سازمان مرکزی دانشگاه حسب مفاد آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی جهت بررسی و اظهار نظر

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس