دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

لیست شماره تلفن کارمندان

شما اینجا هستید

عنوان تلفن سمت اداری نام و نام خانوادگی
حسن رستم زاده 023-33654040- داخلی 3360 کارشناس گروه حسن رستم زاده
خانم وحدتی 33654020 -3290 دفتر ریاست خانم وحدتی

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس