دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر سیدمحمدرضا موسوی فرد
سیدمحمّدرضا موسوی فرد
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر احتشام رشیدی
احتشام رشیدی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر فائزه جهان
فائزه جهان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر صالحی فارسانی
علی صالحی فارسانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر باباجانیان
بهمن باباجانیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر رازی
فرشاد فائزی رازی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر هادی کارگر شریف آباد
هادی کارگر شریف آباد
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر saghafi
محمدحسین ثقفی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سید جمال الدین دریا باری
سید جمال الدین دریا باری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر بهرام یغمایی
بهرام یغمایی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر هادی همتیان
هادی همتیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس