دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر سمانه قدس
سمانه قدس
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مهری فیروزه
مهری فیروزه
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر عبدالحسین فریدون
عبدالحسین فریدون
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر azizi
احمد عزیزی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمد عبدالشاه
محمد عبدالشاه
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مهسا شریفی نودهی
مهسا شریفی نودهی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علی سلامت منش
علی سلامت منش
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر رضا زیاری
رضا زیاری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدرضا زندمقدم
محمدرضا زندمقدم
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سید محمد زرگر
سید محمد زرگر
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر فاطمه رهبری
فاطمه رهبری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمد روحانی مقدم
محمد روحانی مقدم
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مهدی رفیعی
مهدی رفیعی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمد رشیدی
محمد رشیدی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس