دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر اسرافیل رشدی دیزجیکان
اسرافیل رشدی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدحسین داورپور
محمدحسین داورپور
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر khoshnevis
مریم خوشنویس
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر حسن خالقی
حسن خالقی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر عبدالله خالصی دوست
عبدالله خالصی دوست
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر khaledian
زینب خالدیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سید عبدالله حیدریه
سید عبدالله حیدریه
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علی حیدری
علی حیدری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر طاهره حدادی
طاهره حدادی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر peyvandi
گلناز پیوندی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر شمسی پارسا
شمسی پارسا
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر سمانه بهرامیان
سمانه بهرامیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدجعفر احمدقرابی
محمدجعفر احمد قرابی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس