دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر محمدمهدی پیران عقل
محمدمهدی پیران عقل
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مقصود پرهیز جوان
مقصود پرهیزجوان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر بایرام پاکروان
بایرام پاکروان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر فاطمه پاکباز
فاطمه پاکباز
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر زینب پارسانیا
زینب پارسانیا
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علیرضا بیطرف
علیرضا بیطرف
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر هنگامه بیدختی
هنگامه بیدختی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علیرضا بهمن
علیرضا بهمن
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر منصور برناک
منصور برناک
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علی بابایی
علی بابائی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مجید بابائی نیک
مجید بابائی نیک
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر اسدالله امینی جهرمی
اسدالله امینی جهرمی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
میثم امیر احمدی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
مریم اکبری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر aghvami
فرشاد اقوامی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مریم آقائی بجستانی
مریم آقائی بجستانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس