دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

شما اینجا هستید

تصویر arabi
فریده اعرابی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر کتایون ارفعی
کتایون ارفعی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر عباس ارغان
عباس ارغان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مریم آذرنوش
مریم آذرنوش
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر فروغ السادات احمدپناهی
فروغ السادات احمد پناهی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر رامین احسانی
رامین احسانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر حسین ابوالفضلی
حسین ابوالفضلی کریزی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر مددعلی ولوئیان
مدد علی ولوئیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علیرضا ارغوان
علیرضا ارغوان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر محمدجواد رضوانی
محمد جواد رضوانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر احسان جمشیدی
احسان جمشیدی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
تصویر علیرضا مرتضائی
علیرضا مرتضایی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس