دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مناقصه و مزایده

شما اینجا هستید

عنوان مناقصه شرح مناقصه فایل اعتبار تا تاریخ
آگهي مزایده فروش خودرو آگهی مزایده فروش خودرو دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان PDF icon snd_nhyy_mzydh_khwdrwhy_stn_nhyy_.pdf 1398/08/25
مناقصه واگذاری انتشارات 97 آگهی مزایده انتشارات دانشجویی      دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان در نظر دارد خدمات مربوط به انتشارات دانشجویی خود شامل فتوکپی ، صحافی و تایپ و همچنین خدمات کتابفروشی مورد نیاز دانشجویان خود را از طریق برگزاري مزایده عمومي به یکی از شرکت‌هاو مؤسسات معتبرو یا  اشخاص حقیقی ذیصلاح که در زمینه فوق الذکر فعالیت دارند واگذار نماید.  لذا ازمتقاضیان دعــوت می شود جهت دریافت اطلاعات، حداكثرظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی ذیل مراجعه ونسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.شرایط به شرح ذیل می باشد: ۱- سپرده شركت درمزایده مبلغ  -/30000000 ريال ( سی میلیون ريال) مي باشد كه مي بايست به حساب سپرده شماره 0215979799004 با کد شناسه 108 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي سمنان واريز و يا درقالب ضمانتنامه معتبر بانكي با موضوع شركت درمزایده ارائه گردد. ۲- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد. ۳ – دانشگاه در رد يا قبول هركدام از پيشنهادات مجاز است . ۴– بابت خرید اسناد مبلغ -/400000 ريال (چهارصد هزار ریال ) به حساب سپرده شماره 0105696821000 با کد شناسه 108  نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي سمنان واريز و اصل فيش را همراه با اسناد ارسال نمایند . ۵- مدت قبول و تسلیم پیشنهادها حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی می باشد.  نشانی: سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ساختمان اداری، واحد تدارکات. تلفن : 51-33654040                                                                                                                                                                                     روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 1397/08/23
خرید دستگاه بارگذاری استاتیکی و دینامیکی مدل فیزیکی شالوده¬ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد جهت تجهیز آزمایشگاه گروه مهندسی عمران- ژتوتکنیک لرزه­ای، یک دستگاه بارگذاری استاتیکی و دینامیکی مدل فیزیکی شالوده­ها را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. مشخصات بخش­های مختلف این دستگاه در جدول ذیل ارائه شده است. لذا فروشندگان می­توانند حداکثر تا تاریخ 15/2/95 قیمت پیشنهادی خود را در یک پاکت لاک و مهر شده به واحد تدارکات دانشگاه تحویل نمایند. ضمنا دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد. PDF icon semnan-9502.pdf 95/02/15
مناقصه خرید چیلر تراکمی و برج خنک کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد نسبت به خرید چیلر تراکمی به همراه برج خنک کننده به شرح ذیل که شامل بار گیری ، حمل وتخلیه در انبار مجتمع دانشگاه میباشد از طریق مناقصه اقدام نماید لذا کلیه فروشندگان محترم می توانند قیمت پیشنهادی خود را با توجه به اسناد منلقصه پیوست و با در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی ارائه و تا تاریخ 26/11/92 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند. Package icon serial_8.zip 1392/09/09
اسناد مزایده نانوایی دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان(تمدید شد) دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان درنظر دارد پخت نان در نانوایی واقع درسایت مجتمع خود را ازطریق مزایده وبا بالاترین نرخ  پیشنهادی به افراد واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان میتوانند با دردست داشتن فیش واریزی به  مبلغ 100.000 ریال به شماره حساب 0105696821000 کد شناسه 108بانک ملی شعبه میدان معلم سمنان جهت خرید اسناد به دفتر معاون اداری و مالی دانشگاه مراجعه نمایند. Microsoft Office document icon semnan_0003.doc 1394/08/30
اسناد مزایده واگذاری چاپ و تکثیر و خدمات کامپیوتری دانشجویی به بخش خصوصی به صورت اجاره (تمدید شد) اسناد مزایده واگذاری چاپ و تکثیر و خدمات کامپیوتری دانشجویی به بخش خصوصی به صورت اجاره Microsoft Office document icon chap_semnan.doc 1394/08/30
اسناد مزایده واگذاری امتیاز تبلیغات در مجتمع دانشگاهی (تمدید شد)     متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 50.000 ریال به شماره حساب 0105696821000 با کد شناسه 108 بانک ملی شعبه میدان معلم سمنان نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. Microsoft Office document icon chap_semnan.doc 1394/08/30
مزایده واگذاری غرفه­ های کتاب­فروشی، لوازم­ التحریر و محصولات فرهنگی بصورت اجاره به بخش خصوصی (تمدید شد)         متقاضیان می­توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 50.000 ریال به شماره حساب0105696821000 با کد شناسه 108 بانک ملی شعبه میدان معلم سمنان نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. Microsoft Office document icon book_semnan.doc 1394/08/30

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس